Privacy beleid @nexus B.V.

@nexus B.V. vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van wat u vraagt aan mij om te doen. Daarom laten we u hieronder graag zien hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

@nexus B.V.

Kapelaan Verdonschotstraat 55

6104 BL Koningsbosch

+31 (0)6 521 593 21

info@nexus.eu

Cookieverklaring @nexus B.V.

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik om de website voor mijn klanten te optimaliseren. Dit doen we met Google Analytics.

Google Analytics

wij willen graag weten hoe onze website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social media

Wij maken gebruik van de social mediakanalen LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op onze website. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: https://www.twitter.com/about/privacy/

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie. 

PRIVACY STATEMENT @nexus B.V.

Wij verwerken persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en wil daarom transparant zijn in de wijze waarop ik omga met de gegevens van de gebruikers van de website. Deze privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaats vinden in het kader van mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website geeft de gebruiker aan ons privacy beleid te accepteren.

Registratiepersoonsgegevens: wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van mijn dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over diensten (indien daarvoor toestemming is verleend). Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Doeleinden van gegevensverwerking: wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, wanneer u dit bij ons aanvraagt;
  • Om onze website te verbeteren.

Bewaren van gegevens: als u contact opneemt met ons, we willen u zo goed mogelijk helpen. Hiervoor slaan wij de emailgesprekken die u met ons voert op. Soms vragen wij aan u om specifieke persoonsgegevens aan ons door te geven tijdens een email – of telefoongesprek. Dit is ten behoeve van de aangevraagde dienstverlening. Ook maken wij aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is besproken als u nog een keer contact met mij opneemt.

Delen van persoonsgegevens: wij vinden uw privacy heel belangrijk. Daarom delen wij bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is. Wij verkopen uw gegevens nooit zomaar aan derden.

Beveiliging gegevens: wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

Rechten betrokkenen: u heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij ons. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan de contactgegevens zoals bovenaan is weergegeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overige: eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via bovengenoemde contactgegevens.