NEXUS bedenkt, verbindt en ontwikkelt vernieuwende oplossingen in vastgoed en gebieden. Wij zijn een duurzame, maatschappelijk betrokken en sociale ontwikkelaar. 

NEXUS is vooral actief in vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Maar wel met een duidelijke maatschappelijke en/of sociale opgave. Betekenisvol ondernemen is een belangrijke drijfveer voor ons.

We creëren ons eigen momentum (bedenken) door op passende wijze mensen en ideeën samen te brengen (verbinden) en deze te vertalen naar oplossingen en aanpak (ontwikkelen).

NEXUS is een jong en nog (nog) klein en onafhankelijk ontwikkelbedrijf met een breed netwerk. We zijn hierdoor slagvaardig en hebben in onze projecten oog voor mens en maatschappij. Opgaves die ogenschijnlijk onmogelijk zijn zien wij als uitdaging. Daarbij hebben wij drie belangrijke pijlers: Bedenken, Verbinden en Ontwikkelen.

Bedenken: Wij bedenken oplossingen en concepten, vaak met de omgeving waarin ze gerealiseerd worden.

Verbinden: Door het bijeenbrengen van partijen om gezamenlijk een nieuwe stip aan de horizon te zetten, verbinden wij op verschillende wijzen.

Ontwikkelen: Wij maken van een idee een haalbaar en uitvoerbaar plan, met respect voor de omgeving waarin het gerealiseerd wordt.

Ons Team

Het team van @nexus bestaat uit een mix van ervaren en jonge ondernemende mensen die energie krijgen van een uitdaging. Uitgebreide ervaring op het gebied van projectontwikkeling en -management worden gecombineerd met bestuurlijke ervaring en commerciële (strategische) acquisitie en coaching.

Kennismaken?

Wil je ook een bijdrage leveren aan het creëren van mooie, interessante en betekenisvolle locaties? Laat weten op welke manier jij ons team kunt versterken door een mail te sturen aan info@nexus.eu of vul onderstaand contactformulier in.