In de kern Melick (gemeente Roerdalen) ligt aan de Dorpsstraat een circa 3.000 m2 grote locatie die vroeger bekend stond als de ‘Diligence’. Dit voormalige koetsenmuseum was onderdeel van o.a. de nu nog in Melick bekende horecagelegenheid ‘De Paerssjtal’.

De voormalige eigenaar van deze locatie heeft ons benadert met het idee om een ontwikkeling te bedenken die inspeelt op de reeds aanwezige maatschappelijke bestemming van de locatie.

Omdat binnen deze bestemming reeds de mogelijkheid is voorzien om op deze plek ‘zorgwoningen’ te realiseren was de keuze om een woon-zorgconcept te bedenken snel gemaakt.

Samen met Kern | Architecten uit Roermond hebben we een eerste schetsplan opgesteld. Uitgangspunt hierbij was dat we een woon-zorgconcept wilden ontwikkelen voor mensen die een somatische hulpvraag hebben, kortom mensen met lichamelijke klachten die een zorgvraag hebben.

Op basis van een positief standpunt van de gemeente inzake ons principeverzoek hebben we inmiddels een investeerder betrokken bij dit project en zijn we in gesprek met partijen die de zorg gaan leveren op deze locatie. De input vanuit de eerste kennismaking met de buurt wordt momenteel meegenomen in de uitwerking van de plannen.

[later meer]