Volgend op de gebiedsvisie Roosteren hebben we een opdracht ontvangen om een studie uit te voeren naar een mogelijke herontwikkeling van het MFC in Roosteren.

In 2019 is een groot deel van het MFC leeg komen te staan vanwege het opheffen van basisschool Jan Peters in Roosteren. In deze verkennende studie praten we met potentiële nieuwe gebruikers, maken een ruimtelijke variantenstudie en voeren een financiële verkenning uit naar de mogelijke kosten en opbrengsten van een eventuele herontwikkeling.

Meer weten over dit project?