De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (kortweg CRO) tracht door middel van overleg met haar leden een zo goed mogelijk gebruik van de luchthaven te bevorderen. Een gebruik dat recht doet aan de belangen van de verschillende leden. 

Enerzijds gaat het dan over het stimuleren van de ontwikkelingen van de luchthaven en anderzijds het zorgen voor een aangename leefomgeving voor omwonenden van de luchthaven.

In opdracht van CRO Maastricht (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht) hebben wij de vraag gekregen hoe de CRO beter in verbinding kan staan met alle belanghebbenden en hun inbreng ontsloten kan worden zodat de CRO nog beter invulling kan geven aan haar taken.

Wij hebben deze doelstelling van de CRO geconcretiseerd door middel van de ‘ gouden cirkel’: waarom, hoe en wat.

Waarom? – Optimaal gebruik maken van de luchthaven, waar iedereen mee kan leven binnen vastgestelde wettelijke kaders.

Hoe? – Door op transparante wijze te overleggen en te communiceren tussen leden van de CRO en alle vertegenwoordigers (en hun achterban) om de maatschappelijke en economische discussie te ontsluiten.

Wat? – Door het inrichten van een online community wordt de CRO in staat gesteld generatief te luisteren naar en te communiceren met haar leden (en hun achterban).

We hebben de uitvoering van de online community dan ook zelf aangenomen. Samen met partner Sowebuild hebben we een applicatie ingericht en aangepast op deze specifieke situatie. Deze applicatie is te gebruiken op een smartphone en op een computer met een webbrowser.

Naast het leveren en ondersteunen van deze applicatie verzorgen wij ook het communitymanagement voor onze opdrachtgever. 

Meer weten over dit project?