Gemeente Echt-Susteren heeft ons gevraagd om een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied van de voormalige gemeente Roosteren. Het is een bijzonder gebied, ingesloten tussen het Julianakanaal en de Maas. Hierdoor kent het gebied bijzondere landschappelijke kwaliteiten en hebben de diverse woonkernen een karakteristieke identiteit die je elders niet vindt in de gemeente Echt-Susteren.

De visie moet een antwoord geven op hoe dit bijzondere gebied haar identiteit kan blijven behouden en waar de focus op moet liggen voor de komende jaren. Enerzijds betekent dit het vinden van een passend antwoord op diverse ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied en anderzijds welke ingrepen zijn noodzakelijk om de bijzondere identiteit te handhaven en daar waar nodig te versterken. 

Voor het opstellen van deze gebiedsontwikkeling hebben we de samenwerking gezocht met  Bureau Verbeek. Zij nemen met name het opstellen van het landschappelijke kader voor hun rekening en de verbeelding van de gebiedsvisie.

We ontwikkelen deze gebiedsvisie grofweg langs twee sporen die samen het DNA vormen van het gebied en waaruit de visie voor de toekomst uit gedestilleerd wordt. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de bewoners van het gebied. Door middel van drie gebiedssafari’s en diverse inspiratiesessies kunnen zij hun visie geven op de toekomst van dit gebied.

Meer weten over dit project?