Sinds enkele jaren lagen aan het Halersepaad twee bouwkavels braak. In de loop der jaren zijn diverse ontwikkelplannen de revue gepasseerd, maar voor geen enkel plan bleek voldoende interesse.

Daarom heeft @nexus een aanpak bedacht om op deze locatie een project te starten. Woningbouw in kleine kernen vraagt tegenwoordig om een specifieke aanpak. De vraag naar passende woningen is wel aanwezig, maar meestal niet zichtbaar in kleine kernen.

We hebben daarom een proces bedacht die de voordelen van zelfbouw, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en projectmatige woningbouw combineert.

De toekomstige bewoners werden in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van dit project.

Het resultaat was overweldigend. Van nagenoeg geen interesse in de diverse ontwikkelplannen naar loten bij de notaris. 

De locatie was al jaren een doorn in het oog van Wonen Limburg. @nexus heeft de locatie aangekocht en samen met de bewoners van Hunsel in ontwikkeling gebracht.

Meer weten over dit project?