Gemeente Landgraaf en woningcorporatie HEEMwonen hebben de ambitie om de wijk Abdissenbosch te Landgraaf te revitaliseren. De woningen zijn oud en voldoen niet meer aan de huidige energetische en kwalitatieve eisen. 

Met name de kwalitatieve verbeteringen – sloopnieuwbouw van woningen – stuitte binnen de wijk op enorm verzet. Na een aantal bewonersbijeenkomsten zat dit proces volledig op slot.

Gemeente Landgraaf heeft ons daarop gevraagd om mee te denken aan een oplossing om uit deze impasse te komen. De centrale vraag was hoe we samen met de bewoners, de gemeente en HEEMwonen aan de slag konden om Abdissenbosch toekomstbestendig te maken?

Om draagvlak te creëren bij de omgeving hebben we werktafels ingericht op het vlak van wonen, verduurzaming, parkeren en groen. De verkregen input is verder uitgewerkt en vormgegeven. Zo is een eindplan ontstaan waar de bewoners zelf ook achterstaan.

Meer weten over dit project?