Samen met Bureau Verbeek uit Maastricht hebben wij samengewerkt om de ‘Gebiedsvisie Middenterras’ op te stellen. Het Middenterras strekt zich tot de overgang van het Heuvelland naar het Maasdal, op de gemeentegrens tussen Eijsden-Margraten en Maastricht, tussen de Bemelerberg en Voeren uit. Een gebied dat onder andere bekend staat om zijn fraaie uitzichten over het Maasdal, de Bemelerberg, het Savelsbos, de vuursteenmijnen bij Rijckholt en de golfbaan ‘Het Rijk van Margraten’.

De gebiedsvisie ordent, verbindt, nodigt uit, inspireert en is erop gericht om de lokaal aanwezige initiatieven tot een hoger plan te tillen en tot uitvoering te komen. Om recht te doen aan het feit dat het DNA van een gebied wordt gevormd door het landschap en de mensen die er leven, wonen, werken en recreëren, werken wij nauw samen met Bureau Verbeek. Beide weliswaar vanuit een eigen discipline volgens twee sporen met de volgende doelstellingen:

  • Spoor Landschap:
    • Behoud van het Bestendige door ontwikkeling.
  • Spoor Participatie en Activatie:
    • Doen en Opschrijven.

De gebiedsvisie Middenterras wijkt af van de traditionele aanpak. Bij deze gebiedsvisie zijn wij namelijk tijdens het opstellen van de visie al aan de slag gegaan met lopende initiatieven. Daar zijn vervolgens ook nieuwe initiatieven aan toegevoegd. Dit is bereikt door gebiedscommunicatie in te zetten: Participatie stimuleren door samen met de omgeving kijken naar mogelijkheden en wensen.