In Landgraaf wil de gemeente in één van haar centrumkernen (Waubach) een bestaand historisch marktplein reconstrueren. De gemeente is al geruime tijd actief bij het betrekken van de omgeving bij haar projecten. Burgerparticipatie staat dan ook hoog op de agenda. Daarom heeft de gemeente gevraagd om haar te ondersteunen bij het betrekken van de omgeving bij het project. 

De vraag is alleen: wat is het project? Daar waar in het verleden de omgeving betrokken werd om input te geven op een eerste ontwerptekening, worden nu drie vragen gesteld aan de direct betrokkenen:

  • Welke knelpunten ervaart de omgeving in het heden?
  • Wat zijn wensen voor de toekomst?
  • Wat zijn kansen in de toekomst, en hoe kunnen deze worden benut?

Na de eerste interviewronde werden de resultaten gedeeld binnen de gemeente. Het was duidelijk dat vele antwoorden betrekking hadden op het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Interessant was dat ook in andere domeinen werd meegedacht. Het vervolgtraject wees uit wat het ‘projectplan’ moest omvatten en hoe de omgeving hierbij betrokken wilde en kon zijn. 

Kortom een zeer interessant en dynamisch proces.

Inmiddels is het definitief ontwerp gereed en gepresenteerd aan de omgeving. Naast een nieuwe invulling van de Oude Markt en omliggende straten wordt gewerkt aan onder andere vergroening van de omliggende straten, lichtkunstwerk, klimaatadaptatie, parkeren, mobiel podium en het invullen van leegstaand vastgoed.

De herontwikkeling van Oude Markt Waubach is tot stand gekomen in samenwerking met Hartjes’ OntwikkelvisieFrans Pollux en bureau Verbeek in opdracht van Gemeente Landgraaf.

Meer weten over dit project?