Er wordt steeds meer gefietst in Maastricht. Rond het station zijn daarom meer fietsenstallingsplekken nodig. Om deze reden wordt een ondergrondse fietsenstalling gebouwd waar 3.000 fietsen droog, veilig en gratis (eerste 24 uur) kunnen worden gestald.

De realisatie van de ondergrondse stalling zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Door deze fietsenstalling ontstaat bovengronds een aantrekkelijk stationsplein, zonder fietsen en met meer ruimte om te verblijven.

In samenwerking met Hartjes’ ontwikkelvisie en Jacques Timmermans Management en Advies hebben wij invulling gegeven aan de visie op de gebiedscommunicatie. Gebiedscommunicatie heeft de laatste jaren een steeds belangrijkere rol ingenomen bij projectorganisaties. Volgens het IPM-model van Rijkswaterstaat is het zelfs één van de kernollen.

Gebiedscommunicatie houdt o.a. Het volgende in:

  • Het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving. De voornaamste taak is dan ook om onbegrip en misverstanden te minimaliseren in de omgeving waar het project plaatsvindt en zodoende tijd en geld te besparen;
  • Het op een verantwoorde wijze benaderen van de omgeving waarin je wat wilt veranderen (projecten/wetgeving) dat onbegrip en misverstanden worden geminimaliseerd;
  • Het geheel van activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren en de regie te houden op de uitvoering van het eigen stakeholdersmanagement.

Bijzonder is dat bij dit project meerdere ZP’ers vanuit het netwerk van WAT-company niet alleen betrokken zijn tijdens de uitvoering, maar ook tijdens de tenderfase meegewerkt hebben aan dit project.

Via de website www.fietsenstalling-maastricht.nl is meer informatie over het project terug te vinden. Ook kunnen geïnteresseerden zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor omwonenden en geïnteresseerden is een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Jos Timmermans, directeur Timmermans: “Timmermans – Mobilis gelooft in de kracht van samenwerking. Door samen op te trekken en open met elkaar te communiceren werken we aan een optimaal projectresultaat; een ondergrondse fietsenstalling in dit mooie stadsdeel van Maastricht. We zijn er trots op, dat wij dit project mogen realiseren.”

Meer weten over dit project?