Het St. Annapark in Venray is zowel cultuurhistorisch als landschappelijk een zeer waardevol en interessant gebied. In de afgelopen tientallen jaren heeft een functionele verschuiving plaatsgevonden: de hoofdactiviteit – psychiatrische zorg – is verplaatst naar het nabijgelegen St. Servatius. Het gevolg hiervan is dat de gebouwen in het St. Annapark leeg zijn komen te staan.

In 2009 is een globaal stedenbouwkundig plan (GSP) vastgesteld door de gemeenteraad van Venray dat als leidraad dient voor de herontwikkeling van het park. De gemeente is daarbij een belangrijke gesprekspartner om samen de kernpunten van het GSP opnieuw te bepalen en hernieuwd draagvlak te realiseren.

Voor de eerste fase zijn wij in samenwerking met Hartjes’ Ontwikkelvisie gevraagd om een ambitieplan te realiseren voor het St. Annapark. Dit ambitieplan laat vooral zien hoe vanuit een kiem het gebied stapsgewijs in ontwikkeling wordt gebracht. Dit ambitieplan is tot stand gekomen door samenwerking met UrbanicityMTD LandschapsarchitectenStudio Kees Marcelis en RMV Vastgoed.

Hierbij zal het gebied een breed palet aan functies huisvesten, namelijk: wonen, educatie, welzijn en bedrijvigheid. In deze eerste fase slaan Wonen Limburg en Stichting Vincent van Gogh de handen ineen om de eerste initiatieven van de grond te krijgen.

Meer weten over dit project?