Op de kruising van de twee uitvalswegen van Oirlo, te weten de Hoofdstraat en de Pastoor Gerardstraat, ligt al jaren een nieuwbouwlocatie. De bestaande bebouwing is gesloopt en de resterende grasvlakte is niet alleen een doorn in het oog van de gemeente Venray, maar ook van de dorpsraad in Oirlo.

In 2013 is een langverwacht begin gemaakt met de bouw van 4 levensloopbestendige huurwoningen voor woningcorporatie Wonen Limburg. Een uitdagend ontwerp aan het toekomstige dorpsplein heeft ervoor gezorgd dat op een prominente plek in de kern Oirlo een hoogwaardige invulling is gerealiseerd.

Wij hebben ons steentje bijgedragen aan dit project door te ondersteunen in het projectmanagement.

Meer weten over dit project?