Dit project is gelegen op de ontwikkellocatie Roerdelta, nabij het centrum van Roermond. Het project omvat de turn-key aankoop van 27 eengezinswoningen onder de sociale huurtoeslaggrens. De woningen worden voor het grootste gedeelte in de fabriek geproduceerd. Op de bouwplaats vindt de assemblage en de afwerking plaats.

De locatie biedt de toekomstige huurders het beste van twee werelden: wonen nabij het stadscentrum van Roermond én een ruimtelijke setting met uitzicht op de Roer en de ECI Cultuurfabriek.

Voor zowel ontwikkelaar SDK Vastgoed als Wonen Limburg is dit een bijzonder project. De ontwikkeling en koop is binnen enkele maanden tot stand gekomen, nadat Wonen Limburg en SDK Vastgoed hun intentie hadden uitgesproken om gemeenschappelijk het project aan te vliegen. Van doorslaggevend belang is de bijdrage geweest die de Provincie Limburg heeft geleverd in het kader van de Stimulering bouw en transitie Limburgse Woningmarkt.

Wij hebben voor dit project een bijdrage geleverd in het projectmanagement en contractmanagement.

Meer weten over dit project?