In opdracht van de gemeente Roerdalen is het voormalige terrein van sportpark ‘De Wiejert’ in Montfort herontwikkeld. Waar voorheen de kantine en voetbalvelden van R.L.V.V. S.N.A. (sport na arbeid) gehuisvest waren, staat nu een woon-zorgcomplex.

Sinds 2008 zijn diverse plannen opgesteld, die in 2011 tot een bestemmingsplanwijziging hebben geleid. Vervolgens hebben wij op het voormalige sportpark een woon-zorgcomplex gerealiseerd. In dit woon-zorgcomplex zijn 26 appartementen, een therapiecentrum en een ontmoetingsruimte voor dagbesteding gesitueerd.

Wat bijzonder is aan dit project is dat hierbij gekozen is voor een energetisch concept waarbij de RC-waarden 40% boven de geldende normen uit het bouwbesluit gehanteerd zijn. Daarnaast is dit appartementencomplex gasloos: de benodigde energie voor de verwarming wordt opgewerkt via PV-panelen.

Daarnaast diende dit project te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan waarin verplicht gesteld werd dat dit complex gerealiseerd moest worden in een hoeve-structuur met een schuine kap. De schuine kap was een uitdaging, voor appartementen was dit namelijk niet ideaal.

Daarom is ervoor gekozen om op de tweede verdieping onder de schuine kap geen appartementen, maar een tuinbouwkas te realiseren. Hierdoor ontstaat voor de bewoners een extra ontmoetingsruimte waar zij samen kunnen genieten van een tuin die zij normaliter niet zouden hebben bij een appartement. In deze tuinbouwkast ontstaat daardoor naast de fysieke ruimte, ook ruimte om de sociale interactie tussen de bewoners te vergroten.

Meer weten over dit project?