Teaser

We werken aan een update van onze website!

Een nexus, komt van het Latijnse “nectere”, verbinden. Het betekent centrum of focus van een bepaald geheel, of een verbinding (de link) die twee of meer personen of dingen met elkaar in verband brengt.